Academie Regio Tienen afdeling Boutersem heeft heel wat leerlingen in het muziekonderwijs.

In sommige omstandigheden kunnen leerlingen bepaalde competenties buiten de academiemuren verwerven. Ze kunnen het vak groepsmusiceren, dat een verplicht vak is in de derde en vierde graad, dan elders volgen. Dit gebeurt altijd in samenspraak met alle betrokken partijen, de leerling, de vereniging en de academie. Er zijn dus bepaalde voorwaarden aan verbonden.

In de praktijk beperkt de alternatieve leercontext in de Academie Regio Tienen zich voornamelijk tot de amateur HaFaBra- en koorwereld.

ART afdeling Boutersem werkt hiervoor samen met onze Jeugdband Boutersem (JBB) en onze Koninklijke Harmonie Vrijheid en Onafhankelijkheid. Dit wil zeggen dat leerlingen i.k.v. alternatieve leercontext zich bij ons aansluiten en wekelijks de repetities bijwonen. Deze repetities gelden als officieel lesmoment ter vervanging van de lessen groepsmusiceren. Ze zijn dus ook onderworpen aan dezelfde regels als deze van de lessen die door ART zelf worden georganiseerd.

Ben je leerling bij ART en ben je geïnteresseerd om met ons mee te spelen? Kom een kijken nemen tijdens onze repetities, of neem contact met ons op!

We use cookies
We gebruiken beperkt cookies op onze website met het oog op een goede werking van onze website. We gebruiken zelf geen tracking cookies. Je kan zelf beslissen of je cookies wil toestaan of niet. Als je ze niet toestaat is het mogelijk dat sommige stukken van de website minder goed werken.